وضعيت داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي در آزمون سراسري سال ۱۳۹۹

وضعيت داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي در آزمون سراسري سال ۱۳۹۹

وضعيت داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي در آزمون سراسري سال ۱۳۹۹
وضعيت داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي در آزمون سراسري سال ۱۳۹۹
جایگاه شما !
در سال ۱۳۹۹، ۵۰۶ هزار و ۷۲۹ داوطلب گروه آزمايشي علوم تجربي  در جلسه آزمون سراسري حضور داشتند و  به چهاردرس عمومي و پنج درس اختصاصي پاسخ دادند. در اين ميان، تعدادي از داوطلبان توانسته‌اند نمرات خام خوب و قابل قبولي کسب کنند و متاسفانه تعداد قابل توجهي از داوطلبان نيز، که بدون مطالعه دقيق و عميق درس­هايشان در اين جلسه حضور يافته‌اند، نمرات خوبي در بعضي از دروس کسب نکرده‌اند. در جدول زير، آمار پاسخگويي کل داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي خدمتتان ارايه مي‌شود؛ البته قبل از آن، براي بهره‌برداري هرچه بيشتر شما از اين آمار، توجهتان را به نکاتي چند جلب مي‌کنيم:
 
هيچ درسي را رها نکنيد
 
آيا مي‌دانيد که اگر يک داوطلب گروه آزمايشي علوم تجربي در سال ۱۳۹۹، فقط به يک سؤال فيزيک پاسخ صحيح مي‌داد، و البته به هيچ يک از سؤال­هاي اين درس نيز پاسخ غلط نمي­داد، از ۲۴۵ هزار و ۴۳۳ داوطلب (۴۸/۴۳ درصد داوطلبان)  نمره بهتري در اين درس کسب مي‌کرد؟ همچنين اگر داوطلبي به هيچ يک از سؤال‌هاي فيزيک جواب نمي‌داد و به عبارت ديگر پاسخنامه را در اين بخش سفيد باقي مي‌گذاشت، از ۱۳۹ هزار و ۴۶۶ داوطلب (۲۷/۵۲ درصد داوطلبان) وضعيت بهتري در اين درس داشت. گاه از داوطلبان مي‌شنويم که سؤال‌هاي اين يا آن درس در آزمون سراسري دشوار بوده است و نتوانسته‌اند به آن سؤالات پاسخگو باشند. بدون شک، در  يک آزمون ملي مهم، بايد تعدادي از سؤال‌ها دشوار باشد تا بتواند به درستي سطح علمي داوطلبان را بسنجد، اما آيا تمامي‌سؤال‌هاي يک درس دشوار هستند يا تعدادي از داوطلبان برخي از درس­ها را رها مي‌کنند و در سر آزمون هم بدون دانش لازم به سؤال‌هاي همان درس پاسخ مي­دهند؟ آيا نمي‌شود از ۳۰ سؤال فيزيک، حداقل به دو يا سه سؤال پاسخ صحيح داد؟
 
پس از همين امروز، بي‌علاقگي يا ضعف علمي را بهانه نسازيد و با برنامه‌ريزي، براي همۀ درس‌ها وقت بگذاريد و مطمين باشيد که مي‌توانيد به حداقلي از سؤال‌هاي هر درس پاسخ صحيح بدهيد و در آزمون سراسري نيز نتيجه بهتري را کسب کنيد.
 
اهميت اين امر زماني مشخص مي‌شود که بدانيم براي موفقيت در آزمون سراسري، بايد به همه دروس توجه داشت و نمي‌توان چند درس را مطالعه کرد و يک يا دو درس ديگر را رها نمود.
 
فقط به سؤال­هايي که بلديد، پاسخ دهيد
 
در سال ۱۳۹۹ در گروه آزمايشي علوم تجربي، تعداد داوطلباني که در دروس عمومي‌ به تمامي يا قريب به اتفاق سؤال‌ها پاسخ صحيح نداده‌اند، بيشتر از داوطلباني است که در دروس اختصاصي چنين وضعيتي را داشته‌اند؛ براي مثال، در سال گذشته ۹۱۵ نفر در گروه آزمايشي علوم تجربي در درس زبان خارجي نمره خام ۲۰- يا کمتر از آن کسب کرده‌اند، اما در درس زيست‌شناسي ۹۳ داوطلب چنين نمره‌اي را کسب کرده‌اند. آيا سؤال‌هاي زبان خارجي، سخت‌تر از زيست‌شناسي بوده است يا تعدادي از داوطلبان، بدون دانش و توانمندي لازم، سراغ سؤال‌هاي زبان خارجي رفته و تصوّر کرده‌اند که با اطلاعات عمومي خود يا به ياري شانس و اقبال، مي‌توانند به سؤال‌هاي عمومي پاسخ دهند، و چنين تصوّري را نسبت به دروس اختصاصي نداشته‌اند. واقعيت اين است که تعدادي از همين داوطلبان به چند سؤال­ پاسخ صحيح داده‌اند، اما چون به سؤال‌هايي که در آنها کاملاً مسلط نبوده‌اند نيز پاسخ داده‌اند، نمرۀ منفي کسب کرده‌اند؛ به عبارت ديگر، تعداد قابل توجه پاسخ‌هاي غلط آنها موجب شده است که تاثير پاسخ‌هاي صحيح آنها نيز از بين برود.
 
مي­خواهيم بگوييم که آزمون سراسري، محل آزمون و خطا نيست و نبايد به سؤال‌هاي آن به طور سرسري پاسخ داد (گاه مي‌شنويم که داوطلبي مي‌گويد حوصله کافي يا زمان لازم براي خواندن همۀ گزينه‌ها را نداشتم و براي همين وقتي ديدم که گزينه اول يا دوم به نظرم درست هستند آن را انتخاب کردم!)
 
همچنين نبايد به اميد شانس و اقبال، گزينه‌ها را بدون دانش و دقت لازم انتخاب کرد؛ پس اگر اين روزها در درسي آمادگي نداريد، بايد در مدت باقي مانده تا زمان برگزاري آزمون سراسري، به مطالعه مباحثي از آن درس بپردازيد تا بتوانيد به چند سؤال معدود در همان درس پاسخ دهيد؛ زيرا کسب نمره منفي، بسيار بدتر از به دست آوردن نمره صفر است.
 
توجه داشته باشيد که کنکور، يک مسابقه است و قرار نيست که شما به همه سؤال‌هاي آن، پاسخ صحيح بدهيد، بلکه لازم است که در مقايسه با ساير داوطلبان، وضعيت بهتري داشته باشيد، و اين امر، بدون دقت و هوشمندي در پاسخگويي به سؤال‌ها به دست نخواهد آمد.
 
ذکر اين نکته نيز مهم است که ميانگين ذکر شده در هر سال يکسان نيست؛ براي مثال، در سال  ۹۲، هيچ يک از داوطلبان، در درس­هاي زيست‌شناسي و زبان و ادبيات فارسي، به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح نداده‌اند، اما در سال ۹۳، دو پذيرفته شده در زيست‌شناسي و پنج نفر در زبان و ادبيات فارسي به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند. همچنين در سال ۹۴، دو نفر در درس زبان و ادبيات فارسي به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند و هيچ داوطلبي نيز موفق به کسب نمره ۹۰ درصد سؤال‌هاي زيست‌شناسي نشده است. در سال ۹۵، نُه داوطلب در درس زبان و ادبيات فارسي به ۱۰۰درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند و هيچ يک از داوطلبان به ۱۰۰درصد سؤال‌هاي زيست‌شناسي پاسخ صحيح نداده‌اند. درسال ۹۶، ۴۷ داوطلب در درس زبان و ادبيات فارسي و يک داوطلب در درس زيست‌شناسي به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند. در سال ۹۷ اين آمار در زبان و ادبيات فارسي سه نفر و در زيست‌شناسي صفر بوده و در سال ۹۸ در زبان و ادبيات فارسي صفر و در زيست‌شناسي هشت نفر بوده است، و در نهايت، در سال ۹۹ هيچ يک از داوطلبان به ۱۰۰ درصد سؤال‌هاي زبان و ادبيات فارسي و زيست‌شناسي و شيمي پاسخ صحيح نداده‌اند.
 
در ضمن، تاثير مثبت سوابق تحصيلي يک داوطلب نيز  محاسبه مي‌شود (براي فارغ‌التحصيلان نظام آموزشي جديد (۳ – ۳ – ۶) که ديپلم خودرا در سال ۱۳۹۸ و بعد از آن اخذ نموده باشند، به ميزان حداکثر ۳۰ درصد، و براي فارغ‌التحصيلان مشمول نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي، به ميزان حداکثر ۲۵ درصد سوابق تحصيلي ديپلم، و ۵ درصد سوابق تحصيلي پيش‌دانشگاهي تاثير مثبت لحاظ مي‌شود). منظور از تاثير مثبت، يعني، امکان دارد که داوطلبي در آزمون سراسري، درصدهاي مطلوبي کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصيلي خوبي داشته باشد و تاثير مثبت سوابق تحصيلي، در پذيرش نهايي او مؤثر واقع شود.
 در نهايت اينکه نبايد تصور کرد که يک داوطلب با نمره­هاي منفي يا بسيار پايين در درس‌هاي مختلف، مي‌تواند در رشته­هاي با آزمون يا روزانه پذيرفته شود. اگر داوطلباني را مي­شناسيد که حتي در رشته‌هاي روزانه با نمره منفي پذيرفته شده‌اند، دليلش آن است که اين افراد به احتمال قوي در ساير درس‌ها نمره خوبي کسب کرده‌اند؛ براي مثال، امکان دارد که داوطلبي در درس رياضي نمره منفي گرفته، اما در درس زيست‌شناسي، شيمي ‌و دروس عمومي، نمرات بالايي به دست آورده باشد؛ ضمن اينکه داوطلباني که در آزمون سراسري نمره منفي مي‌آورند، در رشته محل‌هايي که مطلوب اکثر داوطلبان هستند، پذيرفته نخواهند شد.
در رتبۀ کشوري سهميه‌ها اعمال نمي‌شود
 
آمار ارايه شده، نمرات خام داوطلبان، بدون اعمال سهميۀ مناطق يا ساير سهميه‌هاي موجود است و ۱۰۰۰ نفر اول کشوري نيز بدون محاسبه سهميه و فقط براساس نحوۀ پاسخگويي در آزمون سراسري تعيين مي‌شوند.
 
 نحوۀ رده‌بندي در جدول زير
 
در اين جدول، به غير از داوطلباني که به تمامي يا قريب به اتفاق سؤال‌ها پاسخ غلط داده‌اند و در نتيجه نمره خام آنها ۳۳- تا ۳۰- شده است و داوطلباني که به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند، ساير داوطلبان در گروه‌هاي ۱۰ نمره‌اي بررسي شده‌اند؛ يعني، داوطلباني که نمره ۹۰ تا ۹۹/۹۹ در يک درس کسب کرده‌اند، در گروه ۹۰ تا ۹۹/۹ درصد آمده‌اند، يا داوطلباني که نمره ۰ تا ۹/۹۹ در يک درس کسب کرده‌اند، در گروه ۰ تا ۹/۹۹ آورده شده‌اند.
 
 

نفرات برتر کنکور چه درصدهايي مي­آورند؟

«اگر زيست‌شناسي را خوب بزنيد، قبولي شما در آزمون سراسري تضمين شده است.»، « اهميت عربي از همۀ درس‌هاي عمومي بيشتر است؛ چون بچه‌ها به سؤال­هاي اين درس خوب پاسخ نمي­دهند.» شبيه جملات فوق را دربارۀ هر درسي از سوي برخي از  مؤسسه‌هاي آموزشي يا مدرسان کنکور مي‌شنويم؛ افرادي که مدعي هستند اگر در يک درس يا تعدادي از دروس، نمرات خوبي کسب کنيد، رتبه خوبي در آزمون سراسري به دست مي‌آوريد، اما درصد رتبه‌هاي برتر آزمون سراسري، بيانگر چيز ديگري است؛ براي مثال، يکي از داوطلباني که رتبۀ زير هزار کشوري کسب کرده، در درس زيست‌شناسي نمره ۴/۱۳ کسب کرده‌ است!

بیشتر بخوانید :

خاطرات يک معلم در ايام کرونا

براي تعطيلات نوروزي برنامه مطالعاتي داشته باشيد

وضعيت داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري ۱۳۹۹

البته بي‌شک، اين داوطلب، درس‌هاي ديگر خود را بسيار عالي پاسخگو بوده که توانسته است جزو ۱۰۰۰ نفر اول کشوري باشد. فقط مي‌خواهيم بگوييم که نمي‌توان براي موفقيت در آزمون سراسري، حکم صادر کرد و يک راه مشخص و مستقيم نشان داد و اعتقاد داشت که موفقيت در اين آزمون، در گرو پيروي از راهي است که من ارايه مي‌کنم!

البته ميانگين نمره خام داوطلبان برتر، در همۀ دروس آزمون سراسري به طور نسبي يکسان است؛ به عبارت ديگر، داوطلبان برتر براي موفقيت و کسب نمرات خوب در همۀ دروس تلاش مي­کنند. در زير، ميانگين نمره خام ۱۰۰۰ نفر اول کشوري گروه آزمايشي علوم تجربي در تمامي دروس آزمون سراسري ارايه شده است، همچنين در هر درس، بيشترين و کمترين نمره خام در بين ۱۰۰۰ نفر اول آمده است.

توجه داشته باشيد که اين آمار براي آزمون سراسري سال ۱۳۹۹ است و ميانگين ذکر شده در هر سال تغيير مي‌کند.  

تعداد، ميانگين، کمترين و بيشترين نمرات خام داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي در آزمون سراسري سال ۱۳۹۹ داراي رتبه کشوري کمتر از ۱۰۰۰

*هفته نامه پیک سنجش


برچسب های مفید : , , , , , , ,

نظرات کاربران

کد امنیتی رفرش
اردوی نوروزی کنکور 1400
رادیو | همشاگردی
همایشات و کارگاه های کشوری
ورود به سایت
عضویت سریع
  نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  موبایل :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی :
   
  کد امنیتی
   
  بارگزاری مجدد
آمار سایت
 • آمار مطالب
 • کل مطالب : 231
  کل نظرات : 3
 • آمار کاربران
 • افراد آنلاين : 4
  تعداد اعضا : 125
 • کاربران آنلاین
 • آمار بازدید
 • بازديد امروز : 2,435
  بازديد ديروز : 581
  بازديد کننده امروز : 119
  بازديد کننده ديروز : 144
  گوگل امروز : 2
  گوگل ديروز: 6
  بازديد هفته : 9,319
  بازديد ماه : 21,598
  بازديد سال : 146,743
  بازديد کلي : 449,611
 • اطلاعات شما
 • آي پي : 44.200.194.255
  مرورگر :
  سيستم عامل :