وضعيت داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري ۱۳۹۹

وضعيت داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري ۱۳۹۹

وضعيت داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري ۱۳۹۹
وضعيت داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري ۱۳۹۹
جایگاه شما !
در آزمون سراسري سال ۱۳۹۹،  ۱۳۵ هزار و ۳۶۳ داوطلب  گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در جلسه آزمون حضور داشتند.
 
آمار نحوۀ پاسخگويي اين عزيزان در آزمون سراسري، مي‌تواند اطلاعات بسيار مفيدي در اختيار ما قرار دهد. در اينجا به نکاتي چند، که ما به ياري اين آمار مي‌توانيم به آن نکات دست پيدا کنيم، اشاره مي‌کنيم.
 
به هيچ وجه تک درس نخوانيد
 
يکي از اشتباهات داوطلبان آزمون سراسري اين است که براي موفقيت در اين آزمون، روي يک درس تاکيد مي‌کنند و تصور مي‌کنند که اگر يک درس را عالي پاسخ بدهند، مي‌تواند ضعف آنها را در ساير درس‌ها پاسخگو باشد؛ اما آمار نحوۀ پاسخگويي داوطلبان،  هر ساله اطلاعاتي بر خلاف اين ديدگاه به ما مي‌دهد؛ براي مثال، امسال تنها يک داوطلب در درس شيمي توانسته است نمره خام ۶/۸۸ درصد کسب کند، و ساير داوطلبان نمره خام کمتر از ۸۰ درصد کسب کرده‌اند.
 
نکتۀ جالب اينجاست که داوطلب مذکور، با اينکه درصد بسيار عالي نسبت به ساير داوطلبان در درس شيمي کسب کرده است، نتوانسته جزو ۱۰۰۰ نفر اول کشوري گروه آزمايشي علوم رياضي و فني باشد؛ پس به هيچ وجه وقت خود را صرف مطالعۀ يک درس نکنيد و براي هر درس، با توجه به ضريب آن در آزمون سراسري و ضعف يا توانايي خود در آن درس، وقت بگذاريد.
 
بر اساس شانس و اقبال به سؤال‌ها پاسخ ندهيد
 
آيا مي‌دانيد که در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري سال ۱۳۹۹، تعداد داوطلباني که در درس زبان و ادبيات فارسي درصد منفي کسب کرده‌اند، ۳۴۰۷ نفر بيشتر از تعداد داوطلباني است که در درس رياضي درصد منفي آورده‌اند؟! متاسفانه تعدادي از داوطلبان تصور مي‌کنند که در دروس عمومي، مي‌توان بدون داشتن دانش و اطلاعات لازم، به برخي از سؤال‌ها پاسخ صحيح داد يا بر اساس تبليغات برخي از مؤسسه‌ها، از روش‌هاي غير علمي براي پاسخگويي به اين سؤال‌ها استفاده نمود، و به همين دليل نمرۀ منفي کسب مي‌کنند.
 
مطمين باشيد که در آزمون سراسري، نمي‌توانيد بدون داشتن دانش و مهارت علمي لازم و همچنين بدون تست زدن و تمرين و ممارست، پاسخگوي سؤال‌ها باشيد، و اگر يک سؤال را بر اساس شانس و اقبال، درست پاسخ دهيد، سؤال‌هاي بيشتري را غلط پاسخ مي‌دهيد و در نهايت نمرۀ منفي، که بسيار بدتر از پاسخ ندادن به سؤال‌هاي يک درس و کسب درصد صفر است، به دست خواهيد آورد.
 
پاسخ صحيح به دو سؤال در يک درس، بسيار بهتر از درصد صفر است
 
 
هر چقدر که يک درس دشوار باشد يا شما هر چقدر در يک درس ضعف داشته باشيد، مي‌توانيد با برنامه‌ريزي و مطالعه حساب شده، حداقل به چهار يا پنج سؤال آن درس پاسخ صحيح بدهيد، و همين مقدار پاسخگويي مي‌تواند شما را از خيل قابل توجهي از داوطلبان در آن درس پيش بيندازد؛ براي مثال، سال گذشته اگر داوطلبي تنها به يک سؤال فيزيک درست پاسخ مي‌داد و در ضمن به هيچ يک از سؤال‌ها پاسخ غلط نمي‌داد، از حدود ۵۰ درصد داوطلبان در اين درس پيشي مي‌گرفت! بنابراين، به هيچ وجه درسي را (هر چند دشوار) کنار نگذاريد و به ياري دبير يا افراد آشنا با آن درس، مبحث يا مباحثي از همان درس را انتخاب کنيد و همان‌ها را با دقت مطالعه نماييد.
کنکور، يک مسابقۀ علمي است و بايد از ديگران بهتر باشيد
 
کنکور، يک مسابقۀ علمي است و قرار نيست که شما به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح بدهيد (همان طور که هيچ يک از داوطلبان در دو درس شيمي و رياضي به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح نداده‌اند)؛ بلکه بايد از ساير داوطلبان وضعيت بهتري داشته باشيد؛ پس به فکر پاسخ دادن به همۀ سؤال‌ها نباشيد؛ يا اگر  نتوانستيد به تعدادي از سؤال‌هاي يک درس پاسخ دهيد، روحيۀ خود را نبازيد؛ چون شايد سؤال‌هاي اين درس براي همۀ داوطلبان دشوار باشد؛ براي مثال، در آزمون سراسري سال ۱۳۹۹ ميانگين نمره خام ۱۰۰۰ نفر اول کشوري در درس شيمي ‌۷/۴۱ درصد، و در درس ادبيات ۸/۵۶ درصد بوده است؛ در کل، بايد دقت داشته باشيد که آزمون سراسري، محل آزمون و خطا نيست و نبايد به سؤال‌ها به طور سرسري پاسخ دهيد.  
 
در رتبۀ کشوري سهميه‌ها اعمال نمي‌شود
 
آمار ارايه شده نمره خام داوطلبان، بدون اعمال سهميۀ مناطق يا ساير سهميه‌هاي موجود است و ۱۰۰۰ نفر اول کشوري نيز بدون احتساب سهميه و فقط بر اساس نحوۀ پاسخگويي در آزمون سراسري تعيين مي‌شوند.
 
يادآوري چند نکته مهم
 
يادآوري اين نکته مهم است که ميانگين ذکر شده هر سال يکسان نيست؛ براي مثال، در آزمون سال  ۹۳، در درس عربي و فرهنگ و معارف اسلامي، هيچ يک از داوطلبان  به  ۱۰۰  درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح نداده‌اند، اما در آزمون سراسري سال ۹۴،  ۲۲۸داوطلب به ۱۰۰ درصد سؤال‌هاي عربي و ۲۱۳ نفر به ۱۰۰ درصد سؤال فرهنگ و معارف اسلامي‌ پاسخ صحيح داده‌اند، و در آزمون سراسري سال ۹۵، ۴۴ داوطلب در درس عربي و ۳۹ داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامي به ۱۰۰ درصد سؤال­ها پاسخ صحيح داده­اند.
 
در آزمون سراسري سال ۹۶، ۳۲ داوطلب در درس عربي و سه داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامي به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند، در آزمون سراسري سال ۹۷، ۲۳ داوطلب در درس عربي و يک داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامي به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند، و در آزمون سراسري سال ۹۸ اين تعداد در درس عربي ۱۱ و در درس معارف ۴۹ داوطلب بوده است، و در آزمون سراسري امسال نيز سه  نفر در درس عربي و ۱۷ نفر در معارف اسلامي به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند.
 
در ضمن، تاثير مثبت سوابق تحصيلي يک داوطلب نيز  محاسبه مي‌شود (براي فارغ‌التحصيلان نظام آموزشي جديد (۳ – ۳ – ۶) که ديپلم خودرا در سال ۱۳۹۸ و بعد از آن اخذ نموده باشند، به ميزان حداکثر ۳۰ درصد، و براي فارغ‌التحصيلان مشمول نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي، به ميزان حداکثر ۲۵ درصد سوابق تحصيلي ديپلم و ۵ درصد سوابق تحصيلي پيش‌دانشگاهي تاثير مثبت لحاظ مي‌شود).
 
منظور از تاثير مثبت، يعني، امکان دارد که داوطلبي در آزمون سراسري، درصدهاي مطلوبي کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصيلي خوبي داشته باشد و تاثير مثبت سوابق تحصيلي، در پذيرش نهايي او مؤثر واقع شود.
 
 در جدول  ارايه شده در زير، به غير از داوطلباني که در هر درس نمره خام ۳۳- تا ۳۰- درصد کسب کرده و داوطلباني که به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند و داوطلباني که کلاً پاسخ نداده يا نمره کسب کرده‌اند، ساير داوطلبان در گروه‌هاي ۱۰ درصدي بررسي شده‌اند.

نفرات برتر کنکور چه درصدهايي مي­آورند؟

اگر يک درس اختصاصي  را ۱۰۰ درصد بزنيد، حتماً رتبۀ دو رقمي مي­آوريد.»  اين جمله را بارها از زبان داوطلبان کنکور شنيده‌ايم؛ افرادي که بر اساس شايعاتي که شنيده‌اند، تصور مي‌کنند که اگر روي يک درس، که نقطۀ قوت آنهاست، سرمايه‌گذاري کنند و تلاش کنند تا به ۱۰۰ درصد سؤال‌هاي آن پاسخ صحيح بدهند، رتبۀ ايده‌آلي در آزمون سراسري کسب خواهند کرد؛ در نتيجه، تمام همّ و غمّ خود را صرف يک درس مي­کنند و با اين کار خود، دو آسيب جدي مي‌بينند:

از يک سو احتمال اينکه بتوانند به ۱۰۰ درصد سؤال‌هاي يک درس پاسخ صحيح بدهند، بسيار کم است، و از سوي ديگر، از درس­هاي ديگر باز مي­مانند و نمي‌توانند در سطح مناسبي به سؤال­هاي ساير دروس پاسخ دهند.

همچنين نگاهي به وضعيت داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني سال ۱۳۹۹ به ما نشان مي­دهد که  مي‌توان در هر درسي درصد ۱۰۰ را کسب کرد، اما جزو نفرات برتر (۱۰۰۰ نفر اول کشوري ) نشد؛ براي مثال، از ۶۵ داوطلب گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، که درس زبان خارجي را ۱۰۰ درصد صحيح پاسخ داده‌اند، تنها ۲۱ داوطلب جزو ۱۰۰۰ نفر اول کشوري هستند.

همچنين از ۱۲ داوطلبي که در درس مهم رياضي  نمره خام ۹۰ درصد به بالا کسب کرده‌اند، سه نفر  جزو ۱۰۰۰ نفر اول کشوري نيستند.  

مي‌خواهيم بگوييم که حتي کسب درصد عالي  در درسي مثل رياضي، که براي بسياري از داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، درسي دشوار است، نمي‌تواند عامل کسب رتبۀ بسيار خوب گردد. در زير، ميانگين نمره خام ۱۰۰۰ نفر اول کشوري گروه آزمايشي ­علوم رياضي و فني در تمامي دروس آزمون سراسري ارايه شده است.

همچنين در هر درس، بيشترين و کمترين نمره خام در بين ۱۰۰۰ نفر اول آمده است.

توجه داشته باشيد که اين آمار براي آزمون سراسري سال ۱۳۹۹ است و ميانگين ذکر شده، در هر سال تغيير مي‌کند. 

آنچه مهم است، اين است که ميانگين نمرات خام داوطلبان برتر، در همۀ دروس آزمون سراسري به طور نسبي يکسان است؛ به عبارت ديگر، داوطلبان برتر براي موفقيت و کسب درصد خوب در همۀ دروس تلاش مي­کنند.

البته در  ميان هزار نفر اول کشور، معدود داوطلباني هم هستند که در يک درس نمره خوبي کسب نکرده‌اند.

بیشتر بخوانید :

چگونه خود را از حلقۀ نگراني رها کنيم؟

کنکور جايي است که هر کس به اندازۀ زحمتش نتيجه مي‌گيرد

منابع سؤالات آزمون سراسري يا نقشه راه

اين افراد به احتمال قوي در ساير درس‌ها نمره بسيار بالايي کسب کرده‌اند؛ براي مثال، داوطلبي که در درس زبان خارجي درصد صفر را کسب کرده است، بي‌شک، در ساير درس‌هاي عمومي‌ و اختصاصي، درصد بالايي کسب کرده که توانسته است  جزو نفرات برتر کشوري گروه آزمايشي علوم رياضي و فني باشد. 

*هفته نامه پیک سنجش


برچسب های مفید : , , , , , , , ,

نظرات کاربران

کد امنیتی رفرش
اردوی نوروزی کنکور 1400
رادیو | همشاگردی
همایشات و کارگاه های کشوری
ورود به سایت
عضویت سریع
  نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  موبایل :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی :
   
  کد امنیتی
   
  بارگزاری مجدد
آمار سایت
 • آمار مطالب
 • کل مطالب : 231
  کل نظرات : 3
 • آمار کاربران
 • افراد آنلاين : 5
  تعداد اعضا : 125
 • کاربران آنلاین
 • آمار بازدید
 • بازديد امروز : 2,404
  بازديد ديروز : 581
  بازديد کننده امروز : 116
  بازديد کننده ديروز : 144
  گوگل امروز : 2
  گوگل ديروز: 6
  بازديد هفته : 9,288
  بازديد ماه : 21,567
  بازديد سال : 146,712
  بازديد کلي : 449,580
 • اطلاعات شما
 • آي پي : 44.200.194.255
  مرورگر :
  سيستم عامل :