جزوه ای ای که در این بخش برای شما عزیزان آماده شده است، جزوه ای جامع، کامل، قابل فهم و مفصل است از فصل اول کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 1 ( سال دوم دبیرستان ). 
در این جزوه، که از 3 بخش مختلف تشکیل شده است، با دنیایی جدید از زیست شناسی مواجه خواهید شد. دیگر مطالعه ی زیست شناسی برای شما مشکل ساز نخواهد بود. دیگر هیچ گونه سوالی برای شما جدید و عجیب نخواهد بود. از این پس به راحتی قادر خواهید بود مطالب را یاد بگیرید، به خاطر بسپارید و به تمامی سوالات با قاطعیت پاسخ دهید.... 

 دانلود