دین و زندگی کنکور میکروطبقه‌بندی سال 93
کــد : 3469

 بر اساس آخرین تغییرات کتاب‌های درسی * ترجمه کلمه به کلمه و روان تمامی آیات * بررسی کامل مفاهیم و پیام‌های آیات، احادیث و ابیات * ارائه‌ی نکات ترکیبی به منظور ارتباط مطالب درسی سه کتاب * ارتباط میان آیات، احادیث و ابیات با یکدیگر در بخش ارتباط مفهومی * پاسخ به تمامی سؤالات اندیشه و تحقق، تفکر در آیات و ... * ارائه‌ی صدها پرسش چهارگزینه‌ای تألیفی مطابق با تغییرات کتاب درسی * ارائه‌ی تمامی پرسش‌های چهارگزینه‌ای کنکورهای سراسری و آزمایشی سنجش مطابق با تغییرات کتاب درسی  * همراه با خلاصه‌ی دروس و مشابهت‌های سؤالات تألیفی این کتاب با کنکورهای سراسری 93 * به همراه کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور 93   لطفا برای مشاهده بخش‌های مختلف کتاب و روش استفاده از این کتاب کلیک نمایید.

قیمت - اصلی: 300000  ریال

با تخفیف نوع کاربر آبی(270000 ریال)


httpwwwuploodernetimgimage351f3c8de3e016e79250678d59fbe41157alisoleimanygif